ZKBio WDMS-Phần Mềm Trung Gian Quản Lý Dữ Liệu Trên Nền Tảng Website ( ZKTeco )

  1. Xuất nhập thông tin bằng USB
  2. Tự động nhập thông tin nhân sự
  3. Mô-đun MDT
  4. Cài đặt Email
  5. Cài đặt bảo mật đăng nhập & Mật khẩu

Tổng Quan ZKBio WDMS – Phần Mềm Trung Gian Quản Lý Dữ Liệu Trên Nền Tảng Website

ZKBio WDMS là một phần mềm trung gian của hệ thống tổng thể dữ liệu dựa trên Web, cho phép bạn triển khai trên các máy chủ và cơ sở dữ liệu để quản lý thiết bị và giao dịch.

Quản trị viên có thể truy cập ZKBio WDMS ở bất kỳ đâu trên trình duyệt hoặc phần mềm của bên thứ ba bằng API để xử lý hàng nghìn thiết bị.

Mô-đun Phát hiện khẩu trang & Nhiệt độ (MTD) sẽ ghi lại dữ liệu nhiệt độ cơ thể và phát hiện khẩu trang mỗi khi nhân viên đi vào khu vực kiểm soát.

Hệ thống tự động nhập thông tin nhân sự thông qua cấu hình người dùng đơn giản.

Đặc Điểm

\

Thiết Bị Hỗ Trợ

ItemGiao TiếpThiết Bị
     2.8” and 3” TFT*Platform: ZMM200 / ZMM210 / ZMM220 / ZLM60      PUSHSilk Series: SilkFP-101TA, SilkBio-100TC, SilkBio-101TCKF Series: KF160, KF460MB Series: MB1000, MB2000, MB160, MB360, MB460, MB10, MB20, MB30, MBP10VF Series: VF300, VF600, VF700, VF380, VF680, VF780 IN Series: IN01, IN01-A, IN02, IN02-A, IN03, IN04, IN05, IN05-AP Series: P160, P260UA Series: UA100, UA200, UA300, UA400, UA500, UA760UA860-C Series: A11-C, B3-C, S160-C, X628-C, X628-TC, U160-C, U260-C, U300-C, U560-C, U990-CLP Series: LP400
 3.5”TFT*Platform: ZMM200 / ZMM210 / ZMM220 / ZLM60  PUSHiClock Series: iClock260, iClock360, iClock460, iClock480, iClock560, iClock580, iClock660, iClock660-3G, iClock680, iClock680-3G, iClock700, iClock880, iClock990S Series: S500, S560, S880, S900, S922
 4.3”TFT*Platform: ZMM220 / ZMM720 PUSHFace Series: uFace202, uFace302, uFace402, uFace602, uFace800, PFace202, SFace900,uFace202 Plus, uFace302 Plus, uFace401 Plus, uFace402 Plus, uFace602 Plus, uFace800 Plus
2.4”TFT*Platform: ZLM60PUSHF22
Green LabelPUSHG1, G2, G3, G3 Plus, G3-H, G4, G4L, G3 Pro
  Visible Light Terminal  PUSHFaceKiosk Series: FaceKiosk-V43, FaceKiosk-V32, FaceKiosk-H32, FaceKiosk-H21Linux: MB560-VL, Horus TL1Andriod OS: Horus E1, Horus E1-RFID, Horus E1-FP
Extension ReaderUSBFingerprint Reader: ZK4500, ZK8500R, ZK9500, SLK20R
Palm ScannerUSBPV10R
Face ScannerUSBFA10R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0937139456