HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TRUY CẬP THEO VAI TRÒ

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) là một phương pháp điều chỉnh quyền truy cập vào tài nguyên máy tính hoặc mạng dựa trên vai trò của người dùng cá nhân trong doanh nghiệp. Trong ngữ cảnh này, quyền truy cập là khả năng của một người dùng cá nhân để thực hiện một tác vụ cụ thể, chẳng hạn như xem, tạo hoặc sửa đổi tệp. Các vai trò được xác định theo năng lực công việc, quyền hạn và trách nhiệm trong doanh nghiệp.

Bạn cũng đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển và xử lý tại Hoa Kỳ, đồng thời bạn đã đọc và đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật.

Khi được triển khai đúng cách, RBAC cho phép người dùng thực hiện nhiều tác vụ được ủy quyền bằng cách điều chỉnh động các hành động của họ theo các chức năng, mối quan hệ và ràng buộc linh hoạt. Điều này trái ngược với các phương pháp kiểm soát truy cập thông thường, cấp hoặc thu hồi quyền truy cập của người dùng trên cơ sở chặt chẽ, từng đối tượng. Trong RBAC, các vai trò có thể dễ dàng được tạo, thay đổi hoặc ngừng tiếp tục khi nhu cầu của doanh nghiệp phát triển mà không cần phải cập nhật riêng các đặc quyền cho mọi người dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0937139456