Máy chấm công Ronald Jack – Lắp đặt tại HCM

Lắp đặt máy chấm công Ronald Jack tại TPHCM

Máy chấm công Ronald Jack được đánh giá cao về độ bền và tính ổn định, lưu trữ chính xác giờ giấc, giờ ra vào, tăng ca của nhân viên. Phần mềm xuất dữ liệu qua file Excel giúp tính lương dễ dàng. Ngoài ra giao diện phần mềm bằng tiếng việt cực kỳ thân thiện và dễ sử dụng.

Máy chấm công Ronald Jack đa dạng về mẫu mã, đa dạng về chức năng, tốc độ sử lý quét nhanh, độ bền tuổi thọ máy cao, giá thành lại rẻ phù hợp từ cửa hàng nhỏ ít nhân viên đến các công ty lớn với số lượng nhân viên ra vào đông, có chức năng kiểm soát cửa ra vào theo yêu cầu của từng công ty.

máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack W200 (Công suất chứa 3.000 Vân tay + 3.000 Thẻ từ / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.450.000 ₫

máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14Pro (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.450.000 ₫

máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công Ronald Jack DG600 (Công suất chứa 1.000 dấu vân tay/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.600.000 ₫

máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG600ID (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.700.000 ₫

máy chấm công ronald jack
máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack W200 (Công suất chứa 3.000 Vân tay + 3.000 Thẻ từ / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.450.000 ₫

Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14Pro
máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14Pro (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.450.000 ₫

máy chấm công ronald jack
máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công Ronald Jack DG600 (Công suất chứa 1.000 dấu vân tay/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.600.000 ₫

máy chấm công ronald jack
máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG600ID (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.700.000 ₫

máy chấm công ronald jack
máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628 Plus (Công suất chứa 3000 dấu vân tay+ 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 200.000 IN/OUT)

2.750.000 ₫

máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG600BID (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.750.000 ₫

máy chấm công ronald jack
máy chấm công ronald jack

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack T8Plus (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.800.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ550plus (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.800.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công Roland Jack DG 600 (Công suất chứa 1.000 dấu vân tay/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

2.900.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ550 (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.100.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ550A (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.150.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628C (Công suất chứa 3000 dấu vân tay+ thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.300.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628Pro (Công suất chứa 3000 dấu vân tay + 10,000 thẻ cảm ứng + Password/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.390.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công Ronald Jack RJ919 (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay và 3.000 Thẻ cảm ứng + Password/ Bộ nhớ lưu trữ: 200.000 IN/OUT)

3.390.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay RONALD JACK 8000C (Công suất chứa 3000 dấu vân tay + 3000 thẻ + 3000 Password/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT))

3.450.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 4000TID-CA (Công suất chứa 4.200 dấu vân tay & 3.000 thẻ cảm ứng/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.500.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO

Máy chấm công & Kiểm soát cửa Ronald Jack RJ1200 (Công suất chứa 3.000 vân tay+3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 200.000 IN/OUT)

3.500.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 3000TID-CA (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay & 3.000 thẻ / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.500.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 3979C (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.550.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 3000TID (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 10.000 thẻ + Password/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.600.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628C (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.600.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 3000TID-C (Công suất chứa 4.200 dấu vân tay & 3.000 thẻ / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.700.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 4000TID-C (Công suất chứa 4.200 vân tay+3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.700.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628C+ID (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.790.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 6869 (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay+ 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.800.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO

Máy chấm công & Kiểm soát cửa Ronald Jack RJ4200 (Công suất chứa 5.000 vân tay+5.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 200.000 IN/OUT)

3.900.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628PLUS (Công suất chứa 4.000 dấu vân tay + 4.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.900.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 8000T (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.900.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG100 (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.900.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X938-C (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.990.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X989C (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

3.990.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Ronald Jack U160/ID (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

4.250.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công Ronald Jack 6868 (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay & 3.000 thẻ cảm ứng/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

4.500.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO

Máy chấm công & Kiểm soát cửa vân tay Ronald Jack F18 (Công suất chứa 3000 vân tay+5000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

4.600.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 5000T-C (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay và Password/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

4.600.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ6868 (Công suất chứa 3.000 dấu vân tay + 3.000 thẻ / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

4.600.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT

Máy chấm công khuôn mặt Ronald Jack FA-210 (Công suất chứa 1.500 Khuôn Mặt + 2.000 Vân Tay & password/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

4.700.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack F18 Pro (Công suất chứa 4000 dấu vân tay & 10.000 thẻ cảm ứng + password/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

4.980.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO

Máy chấm công & Kiểm soát cửa Ronald Jack X958A (Công suất chứa 3.000 vân tay+10.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 200.000 IN/OUT)

5.000.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 9900C (Công suất chứa 8.000 dấu vân tay & 8.000 thẻ cảm ứng/ Bộ nhớ lưu trữ: 200.000 IN/OUT)

5.700.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronad Jack Iclok 360 (Công suất chứa 8.000/10.000 dấu vân tay và 30.000 thẻ / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

5.850.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack TFT 600 (Công suất chứa 10.000 dấu vân tay và 10.000 Thẻ cảm ứng + Password/ Bộ nhớ lưu trữ: 200.000 IN/OUT)

7.100.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO

Máy chấm công & Kiểm soát cửa Ronald Jack Iclock 680 (Công suất chứa 8.000 vân tay+10.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

7.300.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO

Máy chấm công & Kiểm soát cửa Ronald Jack TFT 600 (Công suất chứa 10.000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ/ Bộ nhớ lưu trữ: 200.000 IN/OUT)

7.300.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT

Máy chấm công khuôn mặt & vân tay Ronald Jack FA113 (Công suất chứa 3.000 khuôn mặt + 5.000 dấu vân tay / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT)

7.900.000 ₫

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT

Máy chấm công khuôn mặt & vân tay Ronald Jack IFACE 302 (Công suất chứa 3.000 khuôn mặt + 5.000 dấu vân tay / Bộ nhớ lưu trữ: 100.000 IN/OUT) (Sao chép)

7.900.000 ₫

máy chấm công vân tay

Add to wishlist

QUICK VIEW

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Máy chấm công vân tay Ronald Jack TFT 900H (Công suất chứa 50.000 dấu vân tay & Thẻ cảm ứng + Password / Bộ nhớ lưu trữ: 800.000 IN/OUT)

11.500.000 ₫

Các công ty đang tìm kiếm một cách hiệu quả hơn để theo dõi thời gian của nhân viên nên cân nhắc sử dụng máy chấm công ronald jack. Máy chấm công Ronald jack quét các đặc điểm cá nhân: dấu vân tay, võng mạc, mống mắt, hình dạng bàn tay, địa lý khuôn mặt hoặc mã nhận dạng khác, để nhận dạng và bấm giờ cho nhân viên vào và ra khỏi ca làm việc. Các thiết bị này nâng cao hiệu quả chấm công, cung cấp tính toán tiền lương chính xác hơn, loại bỏ tình trạng chen lấn của bạn bè, ngăn chặn hành vi trộm cắp thời gian của nhân viên và rất dễ sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0937139456